Previous Page  5 / 92 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 92 Next Page
Page Background

5

trong một vài năm đã trở thành những tay

chơi lớn trên thị trường OTT. Cuộc chơi

khốc liệt này khiến ngay cả những ông lớn

như CNN, Fox, CBS, BBC, CCTV… cũng

phải dốc hầu bao đầu tư hàng tỉ đôla vào

việc thiết lập hệ sinh thái số xung quanh

nền tảng TV truyền thống của mình.

Ở Việt Nam, xu hướng đó ngày càng

trở nên rõ nét cùng với sự xuất hiện và

phổ biến của TV thông minh. Ngày nay,

tivi thông minh và internet đã có mặt tại

khắp các miền quê. Vì vậy, lượng tiêu thụ

nội dung số lớn hơn bao giờ hết. Tất cả

những con số thống kê đều cho thấy, Việt

Nam là một trong những quốc gia tiêu

thụ nội dung video trên các nền tảng số

nhiều nhất khu vực châu Á - Thái Bình

Dương, rất tiếc lại chủ yếu trên Youtube

và Facebook. Từ bối cảnh đó có thể thấy

rằng, nhu cầu chuyển đổi số của Đài

THVN càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ

hết, một sự chuyển dịch không chỉ trên

phương diện nội dung mà còn cả toàn bộ

mô hình tổ chức, sản xuất và phân phối.

Trong đó, OTT là một định hướng quan

trọng của Đài THVN trong việc sản xuất,

phát triển, phân phối và kinh doanh nội

dung số. Từ những nền tảng mới này, tôi

tin là các đơn vị sản xuất nội dung của

Đài THVN cũng sẽ có một hướng đi mới

đầy tiềm năng trong việc tiếp cận đến

những tệp khán giả truyền hình mới trên

cả nước.

Việc phát triển các nền tảng số

mới của Đài THVN sẽ có mối liên hệ

như thế nào với việc triển khai thực

hiện Quy hoạch báo chí trong thời gian

tới đây ?

Có một mô hình rất phổ biến với các

cơ quan báo chí hiện nay, đó là mô hình

đa nền tảng. Mô hình này rất phù hợp với

quy hoạch báo chí mà Thủ tướng Chính

phủ đã phê duyệt, trong đó xác định VTV

cùng một số cơ quan báo chí lớn khác là

cơ quan truyền thông chủ lực đa phương

tiện. Mặc dù nội hàm Chỉ thị của Thủ tướng

Chính phủ về nâng cao năng lực tiếp cận

cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4

rất rộng, nhưng đối với VTV cũng như

nhiều cơ quan báo chí khác, bên cạnh nền

tảng truyền thống, cần tiếp cận cuộc cách

mạng này theo hướng tận dụng sức mạnh

của công nghệ để phân phối nội dung đa

nền tảng. Cũng giống như bài toán của

thương mại điện tử hiện nay, việc sản

xuất ra sản phẩm có chất lượng tốt mới

chỉ là điều kiện cần, điều kiện đủ phải là

sẽ bán sản phẩm đó qua kênh phân phối

nào. Cùng một sản phẩm, doanh thu, bán

ở chợ truyền thống sẽ khác hẳn nếu đưa

lên amazon. Thực ra, mô hình phân phối

đa nền tảng không chỉ phù hợp với nhiệm

vụ tuyên truyền của Đài THVN, phù hợp

với thói quen tiêu thụ nội dung số của khán

giả mà còn đáp ứng được cả nhu cầu của

nhà quảng cáo, doanh nghiệp mong muốn

sản phẩm của mình xuất hiện cùng lúc

trên nhiều nền tảng khác nhau.

Như vậy, hệ sinh thái số của Đài

THVN sẽ có đặc điểm gì thưa ông?

(Xem tiếp trang 6)

Bên cạnh việc kéo khán giả về màn hình

TV truyền thống, VTV cũng phải phát

triển các nền tảng số của riêng mình

Hội đồng Tin tức số sẽ được

tái cơ cấu về nhân lực

Thủ tướng chính phủ đã đồng ý cho phép VTV

được triển khai kinh doanh dịch vụ truyền hình OTT

Trang Fanpage Trung tâm tin tức VTV24