Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 92 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 92 Next Page
Page Background

4

ĐIỂM NHẤN

GÓC NHÌN TRUNG THỰC

VỀ CHIẾN TRANH

NĂM TẬP PHIM TÀI LIỆU LỊCH SỬ

NHỮNG GIẢI MÃ MANG TÊN VIỆT NAM

XOAY QUANH NHỮNG

SỰ KIỆN LỊCH SỬ CÓ TÍNH BƯỚC NGOẶT, LÀM THAY ĐỔI TOÀN BỘ CỤC DIỆN CHIẾN TRƯỜNG

VIỆT NAM LÀ SỰ TÌM TÒI, ĐÀO SÂU, VỚI NHỮNG GÓC NHÌN NHIỀU CHIỀU MỚI CỦA EKIP THỰC

HIỆN ĐỂ LÍ GIẢI CHO CÂU HỎI MANG TÍNH LỊCH SỬ:

VÌ SAO VIỆT NAM THẮNG PHÁP, MỸ?

NỮ

ĐẠO DIỄN THU TRANG CÙNG CÁC ĐỒNG NGHIỆP CỦA TTPTL & PS, ĐÀI THVN VẪN ĐANG MIỆT

MÀI TỪNG NGÀY, TỪNG GIỜ ĐỂ NHỮNG THƯỚC PHIM NÀY KỊP LÊN SÓNG NHÂN DỊP KỈ NIỆM

NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM.

Trước bộ phim này, đạo diễn

Thu Trang đã từng làm phim về đề

tài chiến tranh chưa?

Những giải

mã mang tên Việt Nam

có điều gì

đặc biệt? Chị có thể chia sẻ lí do đặt

tên bộ phim này?

Từ năm 2012, tôi đã làm một số

chương trình truyền hình trực tiếp, cầu

truyền hình về những sự kiện đặc biệt

liên quan đến cuộc chiến tranh chống

giặc ngoại xâm của Việt Nam. Tôi

không nghĩ là mình làm

Những giải mã

mang tên Việt Nam

để kiếm tìm những

điều đặc biệt. Chữ “đặc biệt” trong

sáng tạo có vẻ rất hấp dẫn, nhưng tôi

cho rằng, với dạng phim tài liệu lịch sử,

việc chúng ta cố gắng nhìn vào cụm từ

“Chiến tranh Việt Nam” một cách trung

thực và nhiều chiều mới là cái đích cần

hướng tới. Khi tôi được giao nhiệm vụ

làm loạt phim để phục vụ phát sóng dịp

kỉ niệm 75 năm thành lập Quân đội

Nhân dân Việt Nam 22/12/2019, tôi tự

hỏi mình sẽ làm gì với đề tài này? Làm

gì với cả một thời kì rất dài của lịch sử

mà chúng ta đã học suốt trong những

năm tháng ngồi trên ghế nhà trường,

đã xem vào các dịp kỉ niệm hàng năm

trên truyền hình, đã là cả một kho tư

liệu khổng lồ trên Internet?

Trong quá trình nghiên cứu tư liệu,

tôi nhận thấy một câu hỏi thường

xuyên được lặp đi lặp lại trong các

trang hồi ức, nhật kí, trong các câu trả

lời phỏng vấn của nhân chứng, trong

những phân tích của các sử gia, chính

trị gia, đó là: Vì sao Việt Nam thắng?

Tôi chọn cái tên

Những giải mã mang

tên Việt Nam

cho 5 tập phim này cũng

không có ý định nào khác hơn việc trả

lời cho câu hỏi trên.

Đã rất nhiều bộ phim trong

nước và nước ngoài đề cập đến

Những giải mã mang tên Việt Nam

Tư liệu sách

Phỏng vấn Nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu